Kontakt

Řemesla jinak z.s.


produkční a předseda spolku

dráteník Aleš Kulhánek

+420 608 269 495

info@remeslajinak.cz
Štrossova 129, 530 03 Pardubice
IČO: 109 34 391

Kontakt pro obchodní centra

Nikola Hofmanová

+420 732 316 643

n.hofmanova@gmail.com